Sam Lemieux

Sam Lemieux

HAIR: BROWN / EYES: HAZEL / HEIGHT: 5’10 “

Born: 2009